• Miroslav Pekárek

TREND UKAZUJE, ŽE PLATBY V HOTOVOSTI SE NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ

Globální přehled o používání hotovosti ukazuje, že počet plateb hotovostí se zvyšuje.
Podle sdělení světově uznávaných bezpečnostních agentur se ukazuje, že hotovost je stále zdaleka nejrozšířenější platební metodou ve všech regionech světa a hotovost v oběhu stále roste, jak uvádí analýza „World Cash Report“ o peněžních tocích, která zkoumala 47 zemí, které pokrývaly 75% světové populace a více než 90% světového HDP.


Zjištění ukazují, že poptávka po hotovosti nadále stoupá po celém světě navzdory nárůstu možností elektronických plateb, včetně mobilních telefonů v posledních letech. Hotovost v oběhu v poměru k HDP vzrostla na všech kontinentech na 9,6%, v porovnání s 8,1% v roce 2011.


Zpráva zdůrazňuje rozmanitost platebních návyků v různých regionech. V Evropě je 80% transakcí na klasických pokladnách uskutečněno v hotovosti, zatímco v Severní Americe, kde jsou platební karty nejčastěji využívány, je v hotovosti stále 31%. V Asii vzestup online nákupů neznamená, že hotovost by klesala, protože více než 3 ze 4 online nákupů v řadě zemí se stále platí na dobírku.


Hotovost zůstává základem naší každodenní globální ekonomiky. Přesná data ukazují, že na rozdíl od lidového názoru poptávka po hotovosti stále roste jak absolutně, tak i relativně k výši HDP.


Lidé stále věří v hotovost, a to především z důvodu svobodného použití a snadné dostupnosti pro spotřebitele. Dále zachovává svoji důvěrnost a nemusí být závislá na výdrži baterie telefonu a nebo pamatování PINu ke kartě. Bezpečnost je také jedním z těchto faktorů.


Jak poslední údaje ukazují, všichni lidé na světě mají rádi různé metody placení, ale neexistuje region, kde by nějaké bezhotovostní platební metody předstihly platby hotovostí. Dá se říci, že na všech kontinentech je hotovost velice důležitá.


Analýzy ukazují, že tam, kde jsou lidé na světě, používají a oceňují celou řadu platebních možností. Neexistuje žádný region, kde by si každý zvolil stejný způsob placení a hotovost zůstává nesmírně důležitá po celém světě.


Hotovost bude stále držet svůj důležitý význam, a proto je důležité s ní i nadále počítat při návrhu celkového cyklu oběhu hotovosti včetně zahrnutí i kombinace s novými technologiemi pro zvýšení její efektivity.


Jaké vlastnosti jsou připisovány placení hotovostí z pohledu klientů?

Finanční výhodnost

Pro spotřebitele a také pro mnoho podniků je placení hotovostí nejvýhodnějším způsobem platby.


Zařazení

Lidé na celém světě raději využívají hotovost a pro mnoho lidí je to jediná schůdná platební metoda. Podniky anebo obchody, které přestanou používat hotovost, vylučují významnou část společnosti a riskují ztrátu zákazníků.


Důvěra

Na platbách hotovostí se podílejí jen kupující a prodávající, nikoliv další třetí osoby.


Spolehlivost

Peněžní prostředky nepoužívají žádnou elektronickou infrastrukturu, a proto nepodléhají žádným výpadkům způsobujícím nedostupnost služby.


Dostupnost

Fyzická hotovost je snadno dostupná a nepodléhá dalším poplatkům při placení na pokladnách. Umožňuje také lepší řízení rodinného rozpočtu, protože uživatelé mohou jen utrácet, co mají.


Důvěrnost informací

Platba hotovostí je přímá. Nemusíte předávat žádné osobní údaje a i to, co kupujete, je důvěrné.


Další fakta:

1. Hotovost zůstává nejrozšířenějším platebním nástrojem ve světě na všech kontinentech. Hotovost v oběhu ve srovnání s HDP vzrostla na všech kontinentech na 9,6%, z 8,1% v roce 2011. Jižní Amerika má zdaleka největší závislost na hotovosti oproti HDP (16%).


2. Celkově vzrostla hodnota výběru z ATM (ve váženém průměru) s tempem růstu o 4,6% v roce 2015. V Severní Americe se hodnota výběru bankomatů do značné míry stabilizovala a jen nepatrně rostla, avšak hotovost se stále používá více než v 50% transakcí s malou hodnotou do 25 USD.


3. V Evropě je dokonce 79% obchodních míst, kde je přijímána pouze hotovost. V roce 2016 bylo 60% všech transakcí v Evropě uskutečněno v hotovosti.


4. 75% zemí uvádí, že hotovost se používá ve více než v 50% transakcí. Ve 24 analyzovaných zemí, které poskytly kompletní peněžní statistiku bylo 18 zemí, které vykazovaly, že více jak 50% transakcí je prováděno v hotovosti.


5. Obchody, které typicky nepřijímají peněžní prostředky, zaznamenaly růst, když zavedli možnost platit hotovostí. Například společnost Uber, jedna z největších společností využívající elektronických plateb, zaznamenala až exponenciální nárůst, když zavedla platbu hotovostí v regionech jako Asie, Afrika a Jižní Amerika.


6. V mnoha zemích Asie a Blízkého východu jsou 3 ze 4 online nákupů zasílány na dobírku. Zvýšení nákupu přes on-line obchody nezaznamenaly snížení použití platby hotovostí.


7. Jen dvě země vykazují výrazný pokles plateb v hotovosti. V Jižní Koreji (hotovost je užívána jen ve 14% případů) má vláda zavedený projekt s cílem snížit oběh mincí. Ve Švédsku (peněžní spotřeba pouze ve výši 20%) zaznamenaly elektronické platby stále obrovský nárůst. Zde se vláda naopak začala obávat, že platba hotovostí nebude k dispozici při řešení krizových situací.


8. Pro zajímavost papírové peníze byly představeny během dynastie Songů v Číně v 11. století. Mince se poprvé objevily zhruba před 2500 lety. První evropské bankovky vydal Stockholmský Banco, předchůdce banky Švédska, v roce 1661.


9. Dvě třetiny lidí na světě mají bankovní účet. Peněžní prostředky jsou zásadní pro finanční začlenění. Umožňuje každému, včetně nebankovních klientů se účastnit každodenní činnosti bez rozdílu. Existuje necelá třetina světové populace (2 miliardy lidí) bez přístupu k bankovnímu účtu.


10. Na celém světě je v oběhu 164 oficiálních národních měn. Některé z 197 zemí sdílejí stejnou měnu (nejvíce jich je v 19 zemích v eurozóně), zatímco jiné mají v rámci své země více než jednu měnu (například Panama a Bhútán).


 

Zdroj: World Report from G4S a vlastní analýzy a komentáře.

Publikoval: Miroslav Pekárek

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše