• Miroslav Pekárek

Co je PSD 2.0 (díl 2.)

Aktualizováno: 28. 9. 2018

Kdo jsou "třetí strany"?V první díle jsem popisoval úvodní popis proč a jak vznikla norma PSD 2.0. V tomto díle budu pokračovat jaké základní služby se čekají od platebních institucí tzv. „třetích stran“.

Ale ještě se vraťme k Platnosti technické směrnice (RTS).


Technická směrnice (RTS)

“Regulační technické směrnice (RTS) vstoupí v účinnost dne 14. září 2019 a před touto dobou všechny finanční instituce (banky) by měly rozvíjet a realizovat technické řešení potřebné k poskytování otevřeného bankovnictví prostřednictvím PSD 2.0 prostřednictvím technického rozhraní (API). Ačkoliv se původně očekávalo, že finanční instituce, které získají licenci České Národní Banky, budou využívat právě jen nově vzniklé rozhraní, bude stále dostupné používání mechanismu tzv. „screen scrapingu“. Ale i pro takováto řešení to bude znamenat dodržovalní stále stejných podmínek jako pro nové platební instituce, které využívají standardní API PSD 2.0. Především se jedná o sledování, kdo přistupuje k jednotlivým účtům klientů a především získání plnohodnotné licence včetně souhlasu jednotlivých uživatelů.”

Mnoho finančních institucí považuje „screen scraping“ za představující významné bezpečnostní riziko, kdy bezpečnostní údaje by se mohli dostat do rukou neprověřených „třetích stran“. Tím obecně bude zvyšován tlak na implementaci standardního API. 

Jaký může být rozdíl mezi jednotlivými třetími stranami z pohledu nařízení?

Základní definice rolí PSD2


  • AISPs, jinak řečeno: Account Information Services poskytuje přehled o dostupných účtech a zůstatcích svým uživatelům platebních služeb

  • PISP, jinak řečeno: Payment Initiation Services poskytují zahájení plateb jménem uživatelů platebních služeb pomocí vlastní infrastruktury finanční instituce k uskutečnění platby. Většinou se jedná o generování platebního příkazu z mého účtu na účet příjemce.

  • PIISPs, jinak řečeno Payment Issuer Instrument Services Provider působí jako „Poskytovatelé služeb platebních nástrojů“ ověřující dostupnost dané částky platby na účtu uživatele platebních služeb.

Další podrobnější informace budou následovat v dalších dílech tohoto seriálu.

Autor: Miroslav Pekárek


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše