• Miroslav Pekárek

Co je PSD 2.0 (díl 1.)

Aktualizováno: 28. 9. 2018

Jak to celé vzniklo


Jedná se o nový předpis EU v oblasti platebního styku. Má několik na sebe navazujících částí, které v tomto článku nechci úplně do detailu popisovat a zaměřím se především na tu část, která umožnuje tzv. „třetím stranám“ přístup na bankovní účet prostřednictvím mobilního bankovnictví založeném na aplikacích v mobilu.Takže začněme popořadě.

 

Tzv. třetí strany jsou nezávislé instituce, které vyvinou nezávislou aplikaci do mobilních telefonů, které jsou následně používány jednotlivými klienty pro vytvoření a odeslání jednoduchého platebního příkazu. Tímto se z vašeho účtu zašlou peníze na účet příjemce prakticky v on-line režimu. Tedy to v praxi znamená, že by se měly prostředky na účtu příjemce okamžitě ukázat. To dnes prakticky funguje jen mezi účty v jedné bance.


Primárním cílem bylo to, že platba odeslaná z účtu je brána jako garantovaná. Někdy se nazývá také jako instantní. Ale o tom později.  


Aby tento systém správně fungoval, tak EU nařídila všem bankám, které jsou vedeny v národních bankách EU, že musí do určitého data vytvořit tzv. API rozhraní (softwarový interface), které umožní těmto třetím stranám on-line přístup bez toho, aby tato třetí strana musela mít s bankou jakoukoliv dohodu.


Před tím, než taková třetí strana dostane povolení se na API připojit, musí získat povolení národní banky dle přesně definovaných přísných požadavků.


Celé to začalo tím, že Evropská Unie vydala společné regulační technické normy (RTS) pro silné ověřování zákazníků (SCA = Strong Customer Authentification) a společné komunikační zabezpečení (Common Secure Communication). Doba implementace a její zavedení bylo přesně definováno a bude striktně vymáháno od jednotlivých bank.


Některé důležité termíny jsou tyto:


V srpnu roku 2016 zveřejnila Evropská Bankovní Asociace společné regulační normy (RTS), logicky došlo k několika iteracím mezi vládami, ale nakonec konečnou verzi Evropský parlament a Evropská rada schválila 14. března 2018 jako delegované nařízení EU 2018/389.


Z čehož vyplývají tyto závazné termíny:

  • 14. března 2019 všechny finanční instituce (FI) musí mít zprovozněná rozhraní API, aby certifikované třetí strany (TPP) mohli zahájit testování.

  • 14. září 2019 všechny finanční instituce musí mít zprovozněný ostrý systém.


Další podrobněšjí informace budou následovat v dalších dílech tohoto seriálu.

Autor: Miroslav Pekárek

\

(#PSD)

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše